PROCARE B40


Katalogové číslo: 2600040-003
Kategorie: Monitorovací systémy, Low-end monitory, Procare B40, Diagnostické přístroje

Popis produktu

Toto zařízení je přenosná multiparametrická jednotka, která se používá pro monitorování, zapisování, generování alarmů pro více fyziologických parametrů u dospělých, dětí a novorozenců v nemocničním prostředí a v průběhu přepravy uvnitř nemocnice.
Toto zařízení je určeno pro použití pod přímým dohledem zdravotnického pracovníka s příslušným osvědčením/diplomem.

Není určeno k použití během vyšetřování pomocí MRI. Lze ho používat jako samostatný monitor nebo jako monitor propojený pomocí rozhraní s jinými zařízeními. Zařízení monitoruje a zobrazuje: EKG (včetně segmentu ST a detekce arytmií), invazivní krevní tlak, srdeční/pulzovou frekvenci, oscilometrický neinvazivní krevní tlak (systolický, diastolický a střední arteriální tlak), funkční saturaci kyslíkem (SpO2) a pulzovou frekvenci při kontinuálním monitorování (včetně monitorování v podmínkách, kdy se pacient pohybuje, nebo při nízké perfuzi), teplotu měřenou pomocí elektronického teploměru na opakované nebo na jednorázové použití pro kontinuální monitorování teploty v jícnu/nosohltanu/na ušním bubínku/v rektu/v močovém měchýři/v axile/ na kůži/v dýchacích cestách/v místnosti/v myokardu/vnitřní teploty/povrchové teploty, impedanční respiraci, dechovou frekvenci, dechové plyny (CO2, O2, N2O, anestetika, identifikaci anestetik a dechovou frekvenci) a entropii.

Další informace

Balení

1 ks

Web dodavatele

http://www3.gehealthcare.co.uk/en-gb/products/categories/patient_monitoring/patient_monitors/b40-patient-monitor

PDF dodavatele

2600040-003

Libor Haša
Telefon: 420 602 541 818
E-mail: libor.hasa@medisap.cz