PROCARE B20


Katalogové číslo: 2060020-001
Kategorie: Monitorovací systémy, Low-end monitory, Procare B20, Diagnostické přístroje

Popis produktu

Toto zařízení je přenosná multiparametrická jednotka, která se používá pro monitorování, zapisování, generování alarmů pro více fyziologických parametrů u dospělých, dětí a novorozenců v nemocničním prostředí a v průběhu přepravy uvnitř nemocnice.
Toto zařízení je určeno pro použití pod přímým dohledem zdravotnického pracovníka s příslušným osvědčením/diplomem. Není určeno k použití během vyšetřování pomocí MRI. Lze ho používat jako samostatný monitor nebo jako monitor propojený pomocí rozhraní s jinými zařízeními. Zařízení monitoruje a zobrazuje oscilometrický neinvazivní krevní tlak (systolický, diastolický a střední arteriální tlak), invazivní krevní tlak, koncentraci výdechového oxidu uhličitého, srdeční akci a pulz, dechovou frekvenci, EKG (včetně arytmií a analýzy ST segmentu), teplotu pomocí elektronických teploměru pro jedno nebo opakované použití pro kontinuální monitorování teploty jícnové/nosohltanové/tympanické/rektální/močového měchýře/podpažní/pokožky/ dýchacích cest/pokojové/myokardální/srdeční/a povrchové, funkční saturaci kyslíkem (SpO2) a pulsní frekvenci prostřednictvím kontinuálního monitorování včetně monitorování klinických pacientů při pohybu nebo za podmínek nízké perfúze a entropii.

Další informace

Balení

1 ks

Web dodavatele

http://www3.gehealthcare.co.uk/en-gb/products/categories/patient_monitoring/patient_monitors/b20-patient-monitor

PDF dodavatele

2060020-001

Libor Haša
Telefon: 420 602 541 818
E-mail: libor.hasa@medisap.cz